Условия за ползване

Споразумение за условия на услугата

Моля, прочетете внимателно следното споразумение за условия на ползване. Чрез достъпа или използването на нашите сайтове и нашите услуги вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията и всички условия, включени тук чрез препратка. Ако не сте изрично съгласни с всички правила и условия, моля, не влизайте и не използвайте нашите сайтове или услуги. Настоящото споразумение за общи условия е в сила от 01.11.2022 г.


Приемане на условията

Следното Споразумение за условия на услугата (наричано по-долу „TOS“) е правно обвързващо споразумение, което ще урежда отношенията с нашите потребители и други, които могат да взаимодействат или взаимодействат с PYTESUSA, и нашата компания майка и филиали, във връзка с използването на Уебсайт на PYTES, който включва pytesusa.com („Сайтът“) и неговите Услуги, които ще бъдат дефинирани по-долу.

Описание на предлаганите услуги на уебсайта

Сайтът е уебсайт на марка, посветен на популяризирането на марката PYTES на северноамериканския пазар.

Всички посетители на нашия сайт, независимо дали са регистрирани или не, се считат за „потребители“ на тези TOS. След като физическо лице създаде акаунт за регистриране на нашите Услуги, потребителят ще се счита за „Член“.

Потребителят или членът потвърждава и се съгласява, че Услугите, предоставяни от PYTESUSA.COM, PYTESUSA различни сайтове за социални медии, други платформи и програми за изтегляне, свързани с PYTES, са изключителна собственост на PYTESUSA. Освен ако не е посочено друго, PYTESUSA може да предлага допълнителни услуги и/или продукти на уебсайта или да актуализира, модифицира или преработва всяко текущо съдържание и услуги по свое усмотрение. И това Споразумение се прилага за всички допълнителни услуги и/или продукти и всички актуализирани, модифицирани или преработени услуги, освен ако не е посочено друго. PYTESUSA си запазва правото да анулира и прекрати предлагането на която и да е от гореспоменатите услуги и/или продукти. Потребителят или членът потвърждава и се съгласява, че PYTESUSA не носи отговорност за такива актуализации, модификации, ревизии, спирания или прекратяване на която и да е от нашите услуги и/или продукти. Продължаващото използване на предоставяните услуги от ваша страна след такова публикуване на всякакви актуализации, промени и/или модификации ще представлява вашето съгласие. Съответно трябва да преглеждате това Споразумение и всички приложими условия и политики от време на време, за да сте сигурни, че сте запознати с всички условия и политики, които са в сила в момента. Ако не сте съгласни с актуализираните, променени, ревизирани или изменени условия, трябва да спрете да използвате предоставените услуги.

Освен това потребителят и/или членът разбира, потвърждава и се съгласява, че PYTESUSA не поема никаква отговорност или задължение за навременност, пропусната доставка, изтриване и неуспех за съхраняване на потребителско съдържание, настройки за комуникация или персонализиране.

Вашата сметка

Може да се наложи да създадете акаунт, като се регистрирате в PYTESUSA.COM, за да използвате определени услуги. Създавайки акаунт и/или използвайки съответните услуги, вие трябва да декларирате и гарантирате това

(i) Вие сте навършили 18 години,

(ii) Цялата необходима информация, която предоставяте, е вярна и точна

(iii) Вие ще актуализирате и поддържате точността на тази информация

(iv) Използването на услугите от ваша страна няма да наруши приложим закон, правило или наредба или тези ОУ.

(v) Вие сте изцяло отговорни за запазването на поверителността на вашия акаунт. Нямате право да използвате акаунт на друг потребител и/или да предоставяте акаунта си на трета страна без разрешение. PYTES няма да носи отговорност за щети, причинени от тях.

(vi) Временно или постоянно да продавате, давате под наем, заемате или прехвърляте по друг начин вашия акаунт на трета страна. Вие носите цялата отговорност за всяко използване на вашия акаунт. Запазваме си правото по наше усмотрение да спрем или прекратим вашия акаунт по каквато и да е причина.

Разумна употреба

Вие носите цялата отговорност за всички дейности и използване на PYTESUSA.COM и Услугите. Вие декларирате и гарантирате това

(i) Вашата дейност и използване на който и да е от тези сайтове и/или услуги няма да наруши нито един закон, правило или наредба (включително закони относно софтуера или технологията в Съединените щати и други страни и т.н.) или тези TOS.

(ii) Трябва да отговори на всяко твърдение, че съдържащото се в него съдържание е в нарушение на правата на трета страна

(iii) Трябва да отговаря на заявки за обслужване на клиенти

(iv) Трябва да защитава правата, собствеността или личната безопасност на PYTESUSA, неговите посетители, потребители и членове, включително широката общественост.

(v) Не трябва да тормози посетителите, потребителите и членовете на PYTES, включително широката общественост по никакъв начин

(vi) Не трябва да нарушава нормалните дейности или услугите на PYTES или да влияе негативно на участието на други потребители във всяко взаимодействие в реално време по какъвто и да е начин

(vii) Не трябва да качва, публикува, изпраща по имейл, предава или предоставя по друг начин нежелана или неоторизирана реклама, промоционални листовки, „спам“ или каквато и да е друга форма на привличане

(viii) Не трябва да качва, публикува, изпраща по имейл, предава или предоставя по друг начин съдържание, което може да наруши патент, авторско право, търговска марка или друго право на собственост или право на интелектуална собственост на която и да е друга страна

(ix) Не трябва да пречи, нарушава и/или ограничава правилното функциониране на PYTESUSA.COM по какъвто и да е начин, включително, но не само, предоставяйки източник, който може да съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код.

(x) Не трябва да събира или съхранява никакви лични данни, свързани с друг член или потребител, и да ги използва злонамерено за неправомерна печалба

(xi) Не трябва да качва, публикува, изпраща по имейл, предава или по друг начин предоставя каквото и да е съдържание, което ще се счита за незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозящо, деликтно, клеветническо, вулгарно, неприлично, клеветническо или навлизащо в поверителността на други лица или което предизвиква омраза и/или расово, етнически или по друг начин нежелателно.

(xii) Не трябва да се представя за физическо или юридическо лице, включително, но не само, за служител на PYTES, или по друг начин да представя погрешно каквато и да е връзка с физическо или юридическо лице.

Права на интелектуална собственост и Политика за авторско право

С настоящото вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугите на PYTES и всеки базов софтуер, който може да се използва във връзка с нашите Услуги, ще съдържат патентован и поверителен материал, който е защитен от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони. В допълнение, с настоящото потвърждавате и се съгласявате, че всяко съдържание, което може да се съдържа във всяка реклама или информация, предоставена от нашите Услуги, е защитено от авторско право, търговска марка, патент или други права на собственост и закони. Съответно, освен когато е изрично разрешено от приложимото законодателство, както е упълномощено от PYTES и такива приложими лицензодатели, вие се съгласявате да не променяте, модифицирате, отдавате под наем, давате под наем, продавате, разпространявате, предавате, излъчвате, публично изпълнявате и/или създавате каквито и да било плагиатства работа, базирана изцяло или частично на услугите на PYTES. PYTES винаги ще зачита интелектуалната собственост на другите и никога няма да позволи на неупълномощени трети страни да нарушават нашата интелектуална собственост и ние молим всички наши потребители да направят същото. Ако смятате, че вашето произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, или ако смятате, че вашите права на интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, трябва да ни предоставите следната информация:

(i) Електронният или физическият подпис на физическото лице, което е упълномощено от името на притежателя на авторското право или друга интелектуална собственост;

(ii) Описание на защитеното с авторски права произведение или друга интелектуална собственост, която смятате, че е била нарушена;

(iii) Описание на местоположението на сайта, за който твърдите, че е нарушил работата ви;

(iv) физически адрес, телефонен номер и имейл адрес;

(v) Изявление, в което заявявате, че предполагаемото и оспорвано използване на вашето произведение не е разрешено от собственика на авторските права, неговите агенти или закона;

(vi) И накрая, изявление, направено под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че горепосочената информация във вашето известие е вярна и точна и че вие сте собственик на авторско право или интелектуална собственост, представител или агент, упълномощен да действа по отношение на авторското право или интелектуалната собственост от името на собственика на имота.

След проверка ще изтрием или ще забраним достъпа до материали, които нарушават авторски права от уебсайта или чрез услугата.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

Уебсайтовете, съдържанието на уебсайта и услугите се предоставят в строго съответствие с наличната база без никакви изрични, подразбиращи се или законови гаранции, включително гаранции за продаваемост, качество, пригодност за конкретна цел, право на собственост, ненарушаване на правата върху интелектуална собственост, точност , системна интеграция, навременност или задоволително качество. Ние не гарантираме, че използването на уебсайта или услугата ще бъде непрекъснато или без грешки, че дефектите в уебсайта, съдържанието на уебсайта или услугите ще бъдат коригирани, че нашият сайт, услуги или съдържание на сайта не съдържат вируси или други вредни компоненти, или че съдържанието на нашия сайт е точно, надеждно, пълно или актуално. ние не гарантираме, че нашият сайт, услуги или съдържание на сайта ще отговарят на вашите изисквания или очаквания.

Тук изрично потвърждавате и се съгласявате, че:

(i) Използването на услугите, уебсайта и софтуера на PYTES е на ваш собствен риск.

(ii) Всяка информация или материал, изтеглен или получен по друг начин чрез услугите, уебсайта или софтуера на PYTES, е по ваше усмотрение и на ваш риск. Вие ще бъдете изцяло отговорни за всяка повреда на вашата компютърна система или мрежа, която може да доведе до загуба на изтегляне или качване на съдържание или данни на уебсайта.

(iii) Всякакви предложения и/или информация, писмени или устни, които получавате от PYTES или чрез нашите услуги, уебсайт или софтуер, не представляват никаква гаранция, която не е изрично посочена в тези TOS.

Ограничаване на отговорността

Вие изрично потвърждавате, разбирате и се съгласявате, че PYTES и нашите дъщерни дружества, филиали, служители, служители, агенти, партньори и лицензодатели не носят отговорност пред вас за каквито и да било наказателни, непреки, случайни, специални, последващи или примерни щети, включително, но не само за щети, които могат да бъдат свързани с всякаква загуба на печалби, репутация, употреба, данни и/или други нематериални загуби, въпреки че може да сме били уведомени за възможността от такива щети. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от:

(i) Използването или невъзможността да използвате нашата услуга

(ii) Всички щети, причинени от вашето разчитане на уебсайт, съдържание на уебсайт или продукт или услуга

(iii) Неоторизиран достъп до или промяна на вашите предавания и/или данни

(iv) Изявления или поведение на такава трета страна в нашата услуга

(v) И всякакви други въпроси, които могат да бъдат свързани с нашата услуга

Съдържание на трети страни

PYTES не проучва, наблюдава или преглежда каквото и да е съдържание на трети страни и не носи отговорност по никакъв начин за точността, формата или съдържанието на каквото и да е съдържание на трети страни или продукти или услуги, рекламирани или популяризирани, и не носи отговорност за вашето доверие на всяко съдържание на трети страни. Въпреки това, PYTES си запазва правото по наше усмотрение да премахне всяко или цялото съдържание на трети страни по всяко време, със или без предизвестие, по каквато и да е причина или без причина, по наше усмотрение. Ние не одобряваме и не подкрепяме никакво съдържание на трети страни, включително продукти или услуги, рекламирани или популяризирани в такова съдържание на трети страни, и вие се съгласявате, че достъпът ви до съдържание на трети страни е изцяло на ваш собствен риск.

Политика за сигурност и поверителност

Сигурността е основен приоритет за PYTES и ние ще положим разумни усилия, за да защитим вашия акаунт. Данните за регистрация на всеки член и различна друга лична информация са строго защитени от Политиката за поверителност онлайн на PYTES (вижте пълния текст в Политиката за поверителност). Въпреки това никоя компания, включително PYTES, не може напълно да елиминира рисковете за сигурността, свързани с обработката на данни през Интернет, и вие потвърждавате, разбирате и се съгласявате, че не можем и не гарантираме сигурността на вашата информация, докато тя се предава по интернет или се съхранява в нашите Услуги.

Обезщетение

Всички потребители и/или членове тук се съгласяват да застраховат и държат PYTES, нашите дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, служители, партньори и/или лицензодатели невинни или не носят отговорност за каквито и да е претенции или искания, което може да включва, но не се ограничава до, разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна, които могат да възникнат от всяко съдържание, което член или потребител на нашия сайт може да изпрати, публикува, модифицира, предаде или по друг начин направи достъпно чрез нашите Услуги, използването на Услугите на PYTES или връзката Ви с тези Услуги, вашите нарушения на TOS и/или нарушаване от ваша страна на такива права на друго лице.

Промени

PYTES си запазва правото да модифицира, променя и/или преустановява нашите Услуги или която и да е част от тях по всяко време, което сметне за подходящо, независимо дали временно или постоянно, независимо дали с или без предварително известие. Освен това, ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за подобни промени, модификации, спиране и/или прекратяване на нашите Услуги или част от тях. Ако не сте съгласни с такива промени, трябва да спрете да използвате сайта и услугите. Използвайки който и да е от сайтовете или услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички подобни промени и следователно трябва периодично да посещавате сайтовете, за да проверявате условията за ползване, които са в сила към този момент. Моля, имайте предвид, че е ваша отговорност по всяко време да актуализирате всеки имейл адрес, който ни предоставите за вашия акаунт. Ако имейл адресът, който ни предоставите, не е валиден или ако по някаква причина не е възможно да ви изпратим известие, както е описано по-горе, изпращането от наша страна на имейл, съдържащ такова известие, все още ще представлява валидно известие за промените, описани в известието.

Прекратяване на договора

Като член на PYTESUSA.com можете да анулирате или прекратите своя акаунт, свързан имейл адрес и/или достъп до нашите услуги, като изпратите заявка за анулиране или прекратяване на pytesusa@pytesgroup.com . Вие се съгласявате, че PYTES може незабавно да спре, прекрати, прекрати и/или ограничи вашия акаунт, всеки имейл, свързан с вашия акаунт, и достъп до която и да е от нашите услуги без предварително писмено уведомление. Причините за такова прекратяване, спиране, прекъсване и/или ограничаване на достъпа включват, но не се ограничават до:

(i) Всяко нарушение или нарушаване на нашите TOS или други включени споразумения, разпоредби и/или насоки

(ii) Чрез искания от правоприлагащи органи или други държавни агенции;

(iii) Прекратяване, модификация и/или съществена промяна на нашите Услуги или която и да е част от тях

(iv) Неочаквани технически или свързани със сигурността проблеми и/или проблеми

(v) Всеки продължителен период на бездействие

(vi) Вашето участие във всякаква измамна или незаконна дейност

(vii) Неплащане или забавяне на плащането на каквито и да било такси, свързани с услугата за вашия акаунт в PYTESUSA.COM

Избор на закон и форум

Вие и PYTESUSA взаимно се съгласявате по отношение на тези TOS, че отношенията между страните ще се уреждат от законите на щата Калифорния, без оглед на неговите разпоредби за стълкновение на закони, и че всеки иск, действие или спор, произтичащ от или свързан с към тези TOS се подават в съдилищата на щата Калифорния. Вие и PYTESUSA се съгласявате да се подчинявате на юрисдикцията на такива съдилища и се съгласявате да се откажете от всички възражения срещу упражняването на юрисдикция от такива съдилища спрямо страните и мястото на разглеждане в такива съдилища.

Давност

Вие потвърждавате, разбирате и се съгласявате, че всеки иск или основание за иск, произтичащо от или свързано с използването на нашите Услуги или TOS, трябва да бъде подадено в рамките на 1 година след възникването на въпросния иск или основание за иск или да бъде забранено завинаги.

НАРУШЕНИЯ

Моля, докладвайте всички нарушения на тези TOS на PYTESUSA, както следва:

Имейл: pytesusa@pytesgroup.com