Политика за поверителност

Тази политика за поверителност разкрива практиките за поверителност за pytesusa.com. Тази Политика за поверителност описва правата и възможностите за избор на лицата по отношение на тяхната информация.

Съдържание

· От кого да се събира информация

· Събиране на информация

· Как и защо обработваме тази информация?

· Как и с кого споделяме тази информация

· Вашите запазени права върху вашата информация

· Сигурност на вашата информация

· Специфична информация за поверителност на потребителите в Калифорния

· Промени в тази бележка за поверителност

От кого да събира информация

· Потребители над 18 години;

· Потенциален/съществуващ собственик на батерия;

· Посетител на PYTESUSA.COM и/или страници в социални медии;

· Потребител на страница за онлайн обучение или тест на PYTES;

· Като участник в лотария, конкурс, промоция или състезание, предлагани от PYTES, самостоятелно или с трета страна/и („промоция“);

· Потребител на потребителския портал на PYTES и/или приложение(а) на PYTES;

· Дистрибутор, търговски представител, монтажник или друго лице, ангажирано или заинтересовано от разпространението и продажбата на продуктите на PYTES.

Събиране на информация

Информацията, която ни предоставяте чрез Услугата или по друг начин, може да включва:

· Бизнес и лична информация за контакт. Като вашето собствено и фамилно име, имейл и физически адреси, телефонен номер, професионална титла, име на фирма, адрес, град, щат, държава на пребиваване и пощенски код.

· Информация за регистрация и профил. Като име на вашия онлайн акаунт в PYTES, номер на акаунт, снимка, интереси и предпочитания.

· Информация за обратна връзка или кореспонденция. Като например информация, която предоставяте, когато се свързвате с нас с въпроси, обратна връзка или по друг начин кореспондирате с нас онлайн.

· Съдържание, което избирате да качите в Услугата. Като текст, изображения, аудио, видео и цифрови подписи, заедно с метаданните, свързани с файловете, които качвате.

· Информация за транзакцията. Информацията, предоставена за извършване на покупка, като информация за платежна карта, номер на финансова сметка и информация за фактуриране, никога не се събира или съхранява от PYTES, а се предоставя директно на процесори за обработка на плащания на трети страни, като Stripe и Paypal.

· Информация от вашето използване на услуги и продукти на PYTES. Ние също така ще събираме информация за това как и къде използвате или купувате услуги и продукти на PYTES, като текущо състояние на продукта (напр. версия на софтуера/фърмуера), име на фирмата за инсталиране...

· Информация от целеви маркетингови заявки. Може също така да се свържем с вас с анкети, проучвания и анализи относно вашите конкретни отзиви или мнения относно нашите продукти или енергийния преход.

· Информация от социални медийни платформи. Можем да поддържаме PYTESUSA.COM в социални медийни платформи, като Facebook, LinkedIn, Google, YouTube и други платформи. Когато посещавате или взаимодействате с нашите страници на тези платформи, политиката за поверителност на доставчика на платформата ще се прилага за вашите взаимодействия и тяхното събиране, използване и обработка на вашата лична информация. Вие или платформите може да ни предоставите информация чрез платформата и ние ще третираме тази информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

· Информация от други трети страни. Може да получим лична информация за вас от източници на трети страни, като например сертифициран от PYTES инсталатор, може да споделим вашата информация за контакт и свързана с енергията информация с нас, ако сте изразили интерес да научите конкретно за нашите продукти или услуги. Понякога може да съберем вашата лична информация от вашия инсталатор по ваше указание. Тези политики за поверителност на трети страни уреждат споделянето на информация с PYTES и другата им обработка, така че ви съветваме да се свържете с третите страни за допълнителна информация.

· Бисквитки и друга информация, събирана с автоматизирани средства. Бисквитката е част от данните, съхранявани на твърдия диск на посетителя на сайта, за да ни помогне да подобрим достъпа ви до нашия сайт и да идентифицираме повторните посетители на нашия сайт. Например, когато използваме бисквитка, за да ви идентифицираме, няма да се налага да влизате с парола повече от веднъж, като по този начин спестявате време, докато сте на нашия сайт. Бисквитките могат също така да ни позволят да проследяваме и насочваме интересите на нашите потребители, за да подобрим изживяването на нашия сайт. Използването на бисквитка по никакъв начин не е свързано с лична информация на нашия сайт. Друга информация, която може да се събира автоматично, може да включва страници или екрани, които сте преглеждали, колко време сте прекарали на страница или екран, пътища за навигация между страници или екрани, информация за вашата дейност на страница или екран, времена за достъп и продължителност на достъпа.

· Друга информация. Друга информация, която може да събираме, която не е изрично посочена тук, но която ще използваме в съответствие с тази Политика за поверителност или както е разкрито по друг начин по време на събирането.

Как и защо обработваме тази информация?

· За съхраняване, изтриване или анонимизиране на вашата информация;

· Одити, разследвания, разрешаване на спорове или гаранционни цели, съдебни спорове или защита на искове;

· Статистически, исторически или научни изследвания;

· Законово и/или нормативно съответствие.

· Доставяме нашите продукти и предоставяме нашите услуги за вас чрез сертифициран дистрибутор/инсталатор на PYTES във вашия район, ПРИЛОЖЕНИЕТО PYTES и/или нашата онлайн общност;

· Обработване на гаранционни въпроси или искове;

· Актуализирайте софтуера и/или фърмуера в устройството;

· Достъп до вашата акумулаторна система за целите на осигуряване на правилната й инсталация, функциониране или за отстраняване на неизправности, откриване или предотвратяване на проблеми/загрижености за сигурността по отношение на вашата акумулаторна система;

· Ангажирайте ви в нашия уеб потребителски портал, PYTES APP;

· Управление на взаимоотношения за маркетингови цели като поддържане и насърчаване на контакт с вас;

· Управление на акаунт, включително проверка на акаунта (т.е. гарантиране, че само вие или някой, когото упълномощите, има достъп до вашия акаунт и информация);

· Обслужване на клиенти и развитие на нашите продукти и услуги;

· Изпълнение и анализ на пазарни проучвания, интервюта с клиенти и маркетингови стратегии, включително тези на SHANGHAI PYTES ENERGY на компании, към които принадлежим;

· Промоции, предлагани на клиенти на PYTES;

· В случай на дистрибутори, търговски представители, сертифицирани инсталатори на PYTES или други лица, ангажирани с разпространението и продажбата на продуктите на PYTES, да ги предоставят на своите клиенти и други одобрени партньори на PYTES за кръстосано популяризиране.


Как и с кого споделяме тази информация?

Можем да споделяме вашата лична информация с други, изброени по-долу, с ваше съгласие или по друг начин, указани от вас, за да изпълним нашите задължения или договори към вас, или за да изпълним вашите искания.

· Партньори. Всяка компания, която е член на нашата компания майка Shanghai PYTES Energy Co., LTD., която може да се намира извън вашето местоположение, ако е необходимо за вътрешни административни цели, корпоративна стратегия, одит и мониторинг, скрининг на санкции и научноизследователска и развойна дейност.

· Инсталатори и дистрибутори. Може да споделим вашата информация с инсталатори или други енергийни партньори с цел да ви представим и да улесним транзакция

· Други лица, занимаващи се с продажба на продукти на PYTES. Инсталаторите и дистрибуторите на PYTES могат да споделят информацията ви при стриктна необходимост да знаят и за подходяща бизнес цел с: клиенти на PYTES, други сертифицирани инсталатори и дистрибутори на PYTES, търговски представители или други одобрени партньори на PYTES, ангажирани с разпространението и продажбата на PYTES продукти.

· Социални медийни мрежи и рекламодатели. В зависимост от вашите маркетингови предпочитания, може да споделяме информация със социални медийни мрежи (като Facebook) и рекламодатели, за да ви показваме нашите реклами на други платформи. Примерите включват вашите посещения на нашия уебсайт, вашите взаимодействия на нашия уебсайт, използване на инструменти на Facebook като Facebook Connect и информация, събрана от бисквитки или подобни технологии. Това ни позволява да измерваме ефективността на нашите реклами, да подобряваме маркетинговите си практики и да ни помага да ви предоставяме по-подходящи реклами. За тази кампания ние сме съвместен администратор на данни с тези социални медии. Това означава, че трябва да ви предоставим това известие, но ако искате да упражните правата си за защита на данните, моля, свържете се директно с тези социални медии.

· Доставчици на услуги. Можем да споделяме вашата лична информация с компании и физически лица на трети страни, които предоставят услуги от наше име или ни помагат да управляваме Услугата (като процесори за обработка на плащания, поддръжка на клиенти, хостинг, анализи, доставка на имейли, маркетинг, управление на база данни, както и разрешителни и услуги за подготовка и подаване на заявление за отстъпка.)

· Други потребители на Услугите и обществеността. Може да предоставим функции, които ви позволяват да споделяте информацията си с други потребители на услугите и продуктите на PYTES или с обществеността, за да обменяте идеи и информация или да комуникирате по друг начин.

· Професионални съветници. Можем да разкрием вашата лична информация на професионални съветници, като адвокати, банкери, одитори и застрахователни компании, когато е необходимо в хода на професионалните услуги, които те ни предоставят.

· Държавни органи и частни лица. Може да споделим вашата лична информация с компетентен публичен орган, правителство, регулаторна, надзорна, разследваща или фискална агенция за целите на защитата на правата, предотвратяването на измами и сигурността.

· Бизнес трансфери. Можем да споделим или прехвърлим вашата информация в случай на продажба, прехвърляне или друго споделяне на част или целия ни бизнес или активи във връзка с бизнес транзакция (или потенциална бизнес транзакция) като продажба, сливане, консолидация, придобиване, реорганизация или продажба на активи, или в случай на фалит или прекратяване.

*Когато вашите лични данни са прехвърлени на компании в рамките на глобалните компании на Pytes и/или на упълномощени трети страни, разположени извън вашата страна, ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че вашата информация се обработва изключително за целите, посочени по-горе и че са въведени адекватни нива на защита за защита на вашите лични данни.


Вашите запазени права върху вашата информация

· Достъп или актуализиране на вашата информация. Ако сте се регистрирали за акаунт в PYTES на PYTESUSA.COM, можете да прегледате и актуализирате определена лична информация в профила на вашия акаунт.

· Изберете дали да получавате насочени онлайн рекламни и маркетингови съобщения или не. Ако не искате да ги получавате от нас, можете да се свържете директно с нас или да се откажете от получаването на допълнителен маркетинг, като отговорите със СТОП на нашето маркетингово съобщение. Дори ако се откажете от получаването на маркетингови съобщения от нас, може да продължите да получавате свързани с услуги и други немаркетингови съобщения. Дори ако се откажете от насочени реклами, пак ще виждате реклами онлайн, но те може да не са подходящи за вас. Дори и да се откажете, не всички компании, които предлагат онлайн поведенчески реклами, са включени в описания по-горе механизъм за отказ, така че пак може да получавате някои бисквитки и персонализирани реклами от компании, които не са посочени.

· Изберете дали да проследявате или не. Някои интернет браузъри може да са конфигурирани да изпращат сигнали „Дали да се съгласите с проследяване или не“ до онлайн услугите, които посещавате. Имате право да изберете дали да проследявате или не.

· Избор дали да споделите вашата информация или не. Вие си запазвате правото да изберете дали да споделите информацията или не. Може да не сме в състояние да ви предоставим Услугата или качеството на Услугата може да бъде засегнато, ако (1) не предоставите лична информация при поискване (2) оттеглите съгласието


Сигурност на вашата информация

PYTES се ангажира да защитава вашата информация. Внедрихме технологии и политики, предназначени да защитят вашата поверителност от неоторизиран достъп и неправилна употреба. По-специално, може да използваме криптиране за определени услуги, прилагаме процеси за удостоверяване и проверка за достъп до услугите на PYTES и редовно тестваме, оценяваме и оценяваме ефективността на нашите мерки за сигурност. Въпреки това рискът за сигурността е присъщ на всички интернет и информационни технологии и ние не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация.


Конкретна информация за поверителност на потребителите в Калифорния

Това Известие за поверителност за жители на Калифорния допълва информацията, съдържаща се в нашата политика за поверителност по-горе, и се прилага единствено за всички посетители, потребители и други, които пребивават в щата Калифорния. Приемаме това известие, за да спазим Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите от 2018 г. (CCPA) и всички термини, дефинирани в CCPA, имат същото значение, когато се използват в известието.

Ние не продаваме вашата лична информация, освен ако не ни предоставите изричното си съгласие да предадем вашата информация на сертифицирани инсталатори и дистрибутори на PYTES, търговски представители или други одобрени партньори на PYTES, ангажирани с разпространението и продажбата на продукти на PYTES, за да се свържат с вас за оферта относно нашите продукти и услуги.

Ние не правим и няма да ви дискриминираме за упражняване на което и да е от правата ви, обяснени в това Известие за поверителност, независимо дали Калифорнийският закон за защита на личните данни на потребителите се прилага за вас, включително:

· Отказване на достъп до стоки и/или услуги;

· Начисляване на различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други облаги или налагане на санкции;

· Предоставяне на различно ниво на стоки и/или услуги;

· Предполагане, че може да получите различна цена или тарифа за стоки и/или услуги или различно ниво на качество на стоките и/или услугите.

Доколкото е възможно, ви молим да НЕ предоставяте на PYTESUSA или на който и да е от неговите представители или филиали „Чувствителна лична информация“, която включва вашето социално осигуряване, шофьорска книжка, държавна лична карта или номер на паспорт; влизане в акаунт, финансова сметка, дебитна карта или номер на кредитна карта в комбинация с всеки необходим код за сигурност или достъп, парола или идентификационни данни, позволяващи достъп до акаунт; вашата точна геолокация (без да се включва местоположението на вашата система за съхранение на енергия PYTES), информация, разкриваща вашия расов или етнически произход, религия или членство в съюз; съдържанието на вашите лични съобщения, които не са насочени към Sonnen, Inc.; биометрична информация; данни за вашето здраве; данни относно вашата сексуална ориентация; или други данни, събрани и анализирани с цел идентифициране на такава информация.

Ние не обработваме и не съхраняваме чувствителна лична информация на отделни клиенти, освен в редки случаи, при които ще бъдете специално уведомени за необходимостта от чувствителна лична информация.


Промени в тази бележка за поверителност

Това Известие за поверителност може да бъде променяно от време на време. Ние си запазваме правото да променяме тази Политика за поверителност по всяко време. Във всички случаи, ако продължите да използвате Услугата след датата на публикуване или влизане в сила, както е посочено в известието за всяка променена Политика за поверителност, това означава, че приемате условията на променената Политика за поверителност. Съветваме ви да преглеждате редовно това Известие за поверителност за възможни промени. Това Известие за поверителност е последно актуализирано през ноември 2022 г.